Sol·licituds per participar en el programa ERASMUS+

Les beques Erasmus+ donen l’oportunitat a l’alumnat a realitzar la formació en centres de treball a l’estranger.

Si estàs interessat a participar en el programa d’Erasmus+, pots consultar tota la informació a continuació:

Convocatòria mobilitat

 
 

El termini per sol·licitar la beca Erasmus+ és del 7 al 18 de desembre . A continuació pots descarregar la instància per a entregar-la a secretaria:

Instància

Instància PDF

 

Recorda que a més a més has d’entregar al següent correu electrònic inshottur.erasmus@gmail.com dins del termini establert, el currículum vitae i la carta de motivació, en anglès o francès, segons correspongui, amb el format Europass.

Currículum vitae Europass

Carta de motivació Europass

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a la coordinadora de mobilitat o escriure un correu electrònic a inshottur.erasmus@gmail.com

Reunió informativa Erasmus+ el 3 de desembre 2020

Queda pocs dies per a la reunió informativa de l’Erasmus+. Es realitzarà el dia 3 de setembre  a les 10 hores per VC pel MEET.

En aquesta reunió s’explicarà com sol·licitar la beca per participar en el programa Erasmus+, a més a més quins són els criteris que es requereixen per poder ser seleccionat i altres moltes qüestions per poder donar resposta als dubtes que hi ha.

Esperem a tots els que esteu interessats a viure l’experiència Erasmus+!

Seleccionats candidats DECT (2a convocatòria)

Relació de candidats de DECT seleccionats i exclosos per participar en el programa d’Erasmus+ a França. (4 mobilitats vacants després de la 1a convocatòria). Els candidats seleccionats estan citats en data, hora i lloc amb la coordinadora de mobilitat, s’ha de mirar al tauló d’anuncis de l’edifici Thalassa. En cas que no es pugui assistir, posar-se en contacte amb el següent correu electrònic: inshottur.erasmus@gmail.com

Alumnat seleccionat

Ordre Alumne/a Cicle
1 A.E 3 B
3 L.G.G.S 3 A
4 A.T 2 A
5 Y.C 3B

 

No hi ha alumnat exclòs

Selecció candidats TURISME (2a convocatòria)

Relació de candidats de TURISME seleccionats i exclosos en segona convocatòria per participar en el programa d’Erasmus+ a França i cobrir les dues places vacants.

Alumnat seleccionat

Ordre Alumne/a Cicle Puntuació
1 D.B.C 1 GIAT 9,75
2 J.P.G 1 GIAT 9

No hi ha alumnat exclòs.

 

Segona convocatòria Erasmus+

S’obri el termini per presentar les intàncies, currículums vitae i cartes de presentació per participar en el programa Erasmus+.

Si estàs interessat a participar, pots consultar tota la informació a continuació:

Convocatoria mobilitat

El termini per sol·licitar la beca Erasmus+ en segona convocatòria és del 13 al 16 de gener. A continuació pots descarregar la instància per a entregar-la a secretaria:

Instància

Instància format PDF

Recorda que a més a més has d’entregar al següent correu electrònic inshottur.erasmus@gmail.com dins del termini establert, el currículum vitae i la carta de motivació, en anglès o francès, segons correspongui, amb el format Europass.

Currículum vitae Europass

Carta de motivació Europass

 

El criteris de puntuació són els següents:

CRITERIS DE SELECCIÓ ERASMUS+

CRITERI

AVALUACIÓ

Incidències

Sí / No

Eliminatori

Experiència previa en el sector

0-2

0: sense eperiència; 1: fins tres mesos d’experiència; 2 més de tres mesos d’experiència
Motivació personal:

0-5

1-5
Llengua:

1-5

(A1-1; A2-2; B1-3; B2-4; C1-5)
Equip docent /Tutor

Conformitat/

Disconformitat

Mitjana

Aprofitament de l’alumne

1-10

 

 

 

 

Grau d’autonomia

1-10

Capacitat d’adaptació

1-10

Resolució conflictes

1-10

Expedient acadèmic (desempatar) Nota mitjana expedient 1-10

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a la coordinadora de mobilitat o escriure un correu electrònic a inshottur.erasmus@gmail.com

Seleccionats candidats DECT: Cuina i Gastronomia

Relació de candidats de DECT seleccionats i exclosos per participar en el programa d’Erasmus+ a França.

No se sap encara el nombre de beques concebudes pel Consorci, s’adjudicaran per ordre de selecció.

Els candidats seleccionats estan citats en data, hora i lloc amb la coordinadora de mobilitat (mireu-ho al tauló d’anuncis). En cas que no es pugui assistir, posar-se en contacte amb el següent correu electrònic: inshottur.erasmus@gmail.com

Ordre Alumne/a Cicle Puntuació
1 A.B.M 3 A 14,75
2 JA.P.R 2 A 14
3 V.J.S 2 A 13
4 MD.D.N 2 A 11,75

 

Relació de candidats de DECT seleccionats i exclosos per participar en el programa d’Erasmus+ a Finlàndia.

No se sap encara el nombre de beques concebudes pel Consorci, s’adjudicaran per ordre de selecció.

Els candidats seleccionats estan citats en data, hora i lloc amb la coordinadora de mobilitat. En cas que no es pugui assistir, posar-se en contacte amb el següent correu electrònic: inshottur.erasmus@gmail.com

Ordre Alumne/a Cicle Puntuació
1 M.E.M 2 A 10
2 R.G.R 2 A 8
3 A.T.C 2 A 3

 

Alumnat seleccionat TURISME

Relació de candidats de turisme seleccionats i exclosos per participar en el programa d’Erasmus+ a França.

Hi ha un total de 6 mobilitats. Els candidats seleccionats estan citats en data, hora i lloc amb la coordinadora de mobilitat. Necessari consultar-ho al taulell d’anuncis a l’edifici Thalassa.

En cas que no es pugui assistir, posar-se en contacte amb el següent correu electrònic: inshottur.erasmus@gmail.com

Ordre Alumne/a Cicle Puntuació
1 M. N. M GIAT 16
2 R.T. GAT 15
3 C.S.B GIAT 14,75
4 A.B.C GIAT 12,75
5 J.P.M GIAT 12
6 J.S.V GIAT 11,75

 

Relació de candidats de turisme seleccionats i exclosos per participar en el programa d’Erasmus+ a Finlàndia.

Hi ha un total de 2 mobilitats. Els candidats seleccionats estan citats en data, hora i lloc amb la coordinadora de mobilitat. Necessari consultar-ho al taulell d’anuncis a l’edifici Thalassa.

En cas que no es pugui assistir, posar-se en contacte amb el següent correu electrònic: inshottur.erasmus@gmail.com

Ordre Alumne/a Cicle Puntuació
1 R.T. GAT 18
2 C.S.B GIAT 17,75
3 A.B.C GIAT 14,25
4 J.S.V GIAT 13,75

 

Sol·licituds per participar en el programa ERASMUS+

Les beques Erasmus+ donen l’oportunitat a l’alumnat a realitzar la formació en centres de treball a l’estranger.

Si estàs interessat a participar en el programa d’Erasmus+, pots consultar tota la informació a continuació:

Convocatòria mobilitat

El termini per sol·licitar la beca Erasmus+ és del 14 al 25 d’octubre. A continuació pots descarregar la instància per a entregar-la a secretaria:

Instància

Instància format PDF

Recorda que a més a més has d’entregar al següent correu electrònic inshottur.erasmus@gmail.com dins del termini establert, el currículum vitae i la carta de motivació, en anglès o francès, segons correspongui, amb el format Europass.

Currículum vitae Europass

Carta de motivació Europass

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a la coordinadora de mobilitat o escriure un correu electrònic a inshottur.erasmus@gmail.com