Obert el termini (fins l’1 de desembre) per a presentarse a les beques Erasmus+ a França i Finlàndia (cuina)

(Descarrega les BASES CONVOCATÒRIA Erasmus+ 2017-18 i la INSTANCIA PER A PARTICIPAR Erasmus+ 2017-18)

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils ve participant en els darrers cursos en la convocatòria que es realitza a nivell europeu per a facilitar la mobilitat internacional dels alumnes que cursen estudis de Cicles Formatius, tant de grau mig com de grau superior.

Es tracta de realitzar en un país de la Unió Europea la FCT del cicle corresponent és a dir, les pràctiques en empresa, per una durada aproximada de 2 mesos, i amb una beca que cobreix les despeses de l’estada i el desplaçament ja sigui totalment o parcial.

Així mateix i donat que disposem d’un nombre limitat de beques, s’ofereixen d’altres places en establiments que assumeixen les despeses d’allotjament i manutenció de l’alumne, quedant a càrrec d’aquest únicament les despeses d’anada i tornada.

De cara a aquest curs disposem de les següents places disponibles:

Cicles de Cuina (alumnes de DECT 2n)

 7 places amb beca Erasmus + a Bourges i regió de Toulouse

2 places amb beca Erasmus+ a Finlàndia (població d’Oulu).

Places sense beca a la regió de Toulouse (en funció de les demandes)

 Cicles de Turisme

8 places amb beca Erasmus+ a Limoges, Toulon, Lille, Argelès, etc

Les pràctiques es realitzaran durant els mesos de juny i juliol 2017.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls del Cicle Formatiu que estic cursant fins ara.
 • Estar matriculat a l’Institut en Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Estar al corrent de tots els pagaments.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea – Islàndia, Liechtenstein i Noruega – i Turquia, Suïssa i Croàcia).
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua francesa, i un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment en cas de necessitat.
 • En participar en el concurs, compromís de realitzar la mobilitat si s’és seleccionat/da amb l’única excepció de força major o causa sobrevinguda.

Els criteris per a seleccionar els alumnes que hi participaran són els següents:

 • Bon nivell de llengua francesa i anglesa.
 • Rendiment adequat en els estudis que cursa.
 • Capacitat de fer front a contextos allunyats de casa, i saber resoldre les situacions amb maduresa i autonomia.
 • no tenir cap actuació contrària a la convivència al centre (registre d’incidències d’alumnat)
 • en cas d’empat, la nota mitjana de l’expedient de l’alumne fins a la data del procediment de selecció.

Els alumnes que desitgin participar en la convocatòria hauran de presentar al registre de l’Escola (secretaria) una instància, explicant perquè sol.liciten la plaça i quines expectatives tenen, i presentant un CV i una Carta de Motivació en llengua francesa (o anglesa per les dues places de cuina a Finlàndia).

El CV i Carta de Motivació caldrà lliurar-los a l’adreça smatas@xtec.cat.

Trobareu un model de CV i de Carta de motivació en anglès i en francès aquí:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose

Termini per a presentar les instàncies : del 20 de novembre a l’1 de desembre  de 2017 a secretaria.

Un cop acabat el termini es constituirà una comissió de selecció formada per:

 • una persona de l’equip directiu
 • el responsable de mobilitat internacional (Sr. Matas)
 • tutors dels grups-classe afectats
 • el cap del departament de
 • El cap de departament de Cuina
 • un professor de llengua anglesa.

Uns dies després d’acabat el termini, es farà pública la llista ordenada amb totes les sol·licituds presentades.

Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds presentades i elevarà una proposta de selecció al Director del Centre que l’aprovarà de manera definitiva.

En cas que l’alumne seleccionat no pogués anar en les dates establertes, es passarà al següent de la llista. En cas de renúncia, es perden totes els drets a tornar-ho a reclamar.

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ ADREÇAR-SE AL COORDINADOR DE MOBILITAT, SR. MATAS.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s